Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Årsstämma

March 4 @ 17:00 - 18:30

Vi i styrelsen ser framemot ett nytt härligt år med er! Nu är det snart dags för föreningsstämma och ni är hjärtligt välkomna!

Mötet hålls hos Awa, Södra hamngatan 37-41, 4 mars kl 17:00.

Anmälan till föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast måndag 25 februari, anmälan sker på: https://goo.gl/forms/weRuhFkA2BUWG91z1

Agenda:

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 2. Fastställande av dagordningen för stämman.
 3. Frågan om stämman är utlyst i behörig ordning.
 4. Upprättande av röstlängd.
 5. Val av två(2) personer som tillsammans med ordförande skall justera protokollet.
 6. Styrelsens årsredovisning.
 7. Revisorns berättelse, disposition av årets resultat samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter (högst 10) och suppleanter (högst 2) för det kommande året.
 9. Valberedningens förslag till styrelse för 2019/2020.
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2019/2020.
 11. Val av revisor.
 12. Val av valberedning.
 13. Bestämmande av  medlemsavgifter för 2019/20.
 14. Övriga frågor.

Ärenden som medlem önskar få behandlad på ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före stämman. På sammanträdet har varje medlem en röst. Medlem får utöva rösträtt genom annan medlem som ombud. Ingen får dock utöva rösträtt för med än 1/10 av de vid stämman representerade antal röster. Röstning sker öppet, såvida ej annat begärts. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av sammanträdets ordförande, utom vid val då lotten avgör.

Årsberättelse har skickats ut nyligen, bokslut kommer att skickas ut 2 veckor innan föreningsstämman.

OBSERVERA:

Endast medlemmar som betalt medlemsavgiften för  2019, och som registrerats hos WSAG  på vårt bankgiro (428-0707) eller swish (123 500 1441) senast den 20 februari är berättigade att deltaga och rösta vid föreningsstämman. Medlemsavgiften för 2019 är: Studenter, 200:-, personligt medlemskap, 400:-, samt för företagsmedlemmar, 2 000:-.

Hjärtligt välkomna,

Styrelsen i WSAG.

Göteborg den 27 januari 2019.

Details

Date:
March 4
Time:
17:00 - 18:30

Venue

AWA
Södra Hamngatan 37-41
Göteborg, 41106 Sweden
+ Google Map
Phone:
+46 31 63 02 00
Website:
www.awapatent.se

Contact Information


EMAIL
info@wsagateway.org
LOCATION
WEST SWEDEN ASIA GATEWAY
Fullriggaregatan 16
S=426 74 Västra Frölunda
SWEDEN

Contact us

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message